Cesta von

Nadpis nehovorí o ceste Rolničiek niekam von, hoci pre nás išlo najprv o cestu do Rovinky piatkovou zápchou 1. októbra 2021. Miestni skauti si do tamojšieho Domu kultúry pozvali dlhoročného skauta Paľa Hricu na diskusiu o programe Omama, ktorý uskutočňuje združenie Cesta Von, kde Paľo pôsobí ako výkonný riaditeľ. Cesta von znamená vykonateľný plán pre deti z rómskych osád, ako nájsť cestu von z chudoby a postaviť sa na vlastné nohy.

Nám pripadla česť doplniť zaujímavú diskusiu pesničkami. Pojali sme to ako diskusný príspevok na tému „Čo človek potrebuje na to, aby urobil dobrú vec.“ Podľa nás sú to dobrý nápad, dobrý kompas so strelkou ukazujúcou od zla k dobru a silné odhodlanie.

Z nás predviedol najsilnejšie odhodlanie Juraj. Keďže Milo nám ochorel, chýbala jedna gitara a teda aj úvod k pesničke „Neriadená strela.“ No a Juraj to od stredy do piatku nacvičil. Skautský „kompas“ nás kedysi doviedol k pesničke Nesmrteľní, takže tú sme tiež nevynechali.

Dozvedeli sme sa úžasné veci o skúsenostiach z praxe. O tom, ako sa dá pomôcť a dosahovať dobré výsledky tam, kde to cez televízne kukátko vyzerá „senzačne“ beznádejne.

Tak mi zišlo na um, že kto chce, aby z jeho dieťaťa vyrástol človek, ktorý bude mať dobré nápady, dobrý kompas a odhodlanie robiť dobré veci pre ostatných ľudí, mal by ho skúsiť naviesť napríklad medzi skautov. Medzi nimi je koncentrácia takýchto ľudí významne zvýšená.

Naše poďakovanie teda patrí skautom. Paľovi za to, čo robí pre nás a tak trochu aj za nás, bývalému rolničkovému basistovi Bielemu Medveďovi za zorganizovanie inšpiratívnej besedy a za pozvanie Rolničiek, Vrabčovi za zvukovú réžiu a všetkým zúčastneným za príjemný večer.

Pre prípad, že vám už lezú na nervy večné katastrofické správy končiace senzačným odhalením, že máme problém, na webe združenia Cesta von nájdete X možností ako sa zapojiť či pomôcť a stať sa súčasťou riešenia.

Tento obsah bol zaradený v Kronika. Zálohujte si trvalý odkaz.